Disclaimer  

Je bent bij de disclaimer van ITL24

Deze website kan hyperlinks naar de websites van derden bevatten. Het gebruik van websites van derden is voor risico van de gebruiker.

Hoewel de content door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, aanvaardt hij geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het hetgeen op deze website wordt getoond.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op de intellectuele rechten van ITL24 of de respectievelijke eigenaren.

Copyright

Alle rechten op teksten en beelden zijn in handen van ITL24 of de respectievelijke eigenaren. Voordat je overgaat tot het overnemen van de content of delen daarvan, moet je schriftelijk toestemming vragen aan de eigenaar van de website of de respectievelijke eigenaren. Voor zover mogelijk hebben we voor alle beelden en teksten gebruik gemaakt van vrij beschikbare content op internet die rechtenvrij is of valt onder de creative commons-licentie. Meen je aanspraak te kunnen maken op bepaalde beelden of teksten of heb je bezwaar tegen het gebruik, neem dan contact met ons op.

ITL24 maakt gebruikt van Google Analytics om verkeersstromen op onze site te optimaliseren. Wij gebruiken de data niet om uw navigatie op het internet te volgen.